Prichádza zima

04.10.2022  /  Saxo Bank

Od začiatku roku 2020 sme tvrdili, že inflácia bude hlboko zakorenená a zostane tu s nami dlho. Tento názor stále platí, ale podľa Steena Jakobsena, hlavného investičného stratéga Saxo Bank sa veľkou rýchlosťou blížime k zlomovému bodu pre globálnu ekonomiku – k bodu, ku ktorému dospejeme asi už v nasledujúcom štvrťroku a to vďaka „vrcholovej jastrabej nálade“ zo strany centrálnych bánk.

K tomuto bodu zlomu povedú podľa neho tri faktory:

  • Po prvé, globálne centrálne banky si uvedomujú, že je pre nich lepšie zmýliť sa na strane prebytočného jastrabieho prístupu, než pokračovať v tvrdení, že inflácia je len dočasná a je pod kontrolou.
  • Po druhé, americký dolár je neuveriteľne silný a znižuje tak globálnu likviditu prostredníctvom drahších dovozov komodít a tovarov, čím znižuje reálny rast.
  • Po tretie, Fed je pripravený konečne akcelerovať na plnú rýchlosť svoj program kvantitatívneho sprísňovania, čo zníži jeho nafúknutú súvahu až o 95 miliárd dolárov mesačne.

„Tento trojnásobný protivietor by mal znamenať, že v 4. štvrťroku by sme mali pocítiť minimálne zvýšenie volatility, ale  možno aj silný protivietor pre dlhopisové a akciové trhy,“ predpovedá Steen Jakobsen v prognóze na 4. štvrťrok 2022.

Hovorí, že otázka, pred ktorou stoja investori je preto nasledovná: ak zažijeme vrchol jastrabieho správania sa centrálnych bánk v 4. štvrťroku, čo príde potom? „Trh už začína započítavať do cien očakávanú recesiu. Ďalší obrat v oceňovaní by mohol prísť v decembri, kedy ceny energií vyvrcholia,“ očakáva odborník Saxo Bank. Odhaduje sa, že celkový podiel energií na globálnej ekonomike vzrástol zo 6,5 percenta na viac ako 13 percent, čo znamená čistú stratu 6,5% HDP. „Stratu je potrebné zaplatiť buď zvýšením produktivity alebo nižšími reálnymi úrokovými sadzbami. Nižšie reálne sadzby budú potrebné aj kvôli záchrane našich zadlžených ekonomík. To znamená, že v skutočnosti existujú len dva spôsoby, ako sa to môže skončiť: vyššia inflácia zostane dlhodobejšie nad cieľovými úrovňami centrálnych bánk alebo výnosy z investícií klesnú ešte rýchlejšie ako inflácia,“ vysvetlil hlavný investičný stratég Saxo Bank. Kritickou otázkou teraz je, ktorý scenár nastane.

Momentálne je podľa neho pravdepodobné ďalšie zvýšenie sadzieb o 50 – 70 bázických bodov pre americké a globálne úrokové sadzby. Inflácia zatiaľ zostane buď na vysokých úrovniach, alebo sa bude znižovať len postupne. Trhy budú hľadieť na horizont a čakať na moment, kedy sa náklady na prísnejšiu politiku stanú neprijateľné v porovnaní s podporou ekonomiky a trhu práce a nákladmi na obsluhu štátneho dlhu. „Tento boj stále beží, ale aby sme parafrázovali Chaunceyho Gardinera z filmu Being there zo 70-tych rokov, skôr ako budeme mať jar, musíme prežiť jeseň a zimu,“ dodáva stratég Saxo Bank.

Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank