Upozornenie na subjekt SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo

01.12.2022  /  Redakcia

Národná banka Slovenska upozorňuje na aktivity subjektu SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo, ktoré ponúka možnosť stať sa jeho podielnikom prostredníctvom webovej stránky https://spdr.sk/ a www.narodnabanka.sk 

Zároveň v marketingovej komunikácii používa družstvo neoprávnene aj slovo banka. Podľa príslušného ustanovenia zákona o bankách môže slová banka alebo sporiteľňa v obchodnom mene používať iba právnická osoba, ktorá má udelené bankové povolenie. Rovnako to platí aj pre ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová (banka, sporiteľňa…) alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú.

Činnosť družstva nepodlieha dohľadu NBS, družstvu nebolo vydané žiadne povolenie, ktoré by ho oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti NBS a nie je zapísané v žiadnom registri, ktorý vedie NBS. Finančné prostriedky investované prostredníctvom družstva nie sú kryté Fondom ochrany vkladov ani Garančným fondom investícií.

Zdroj / viac na web stránke Národnej banky Slovenska.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.