V druhom pilieri sa plánuje presun úspor v objeme 3,7 miliardy eur

09.02.2023  /  Redakcia

Po takmer dvoch desiatkach rokov prechádza druhý pilier v roku 2023 zásadnou reformou. V súlade s predvolenou investičnou stratégiou sa začne v druhom polroku presun úspor v objeme 3,7 miliardy eur. Táto kľúčová zmena sa dotkne viac ako 718-tisíc sporiteľov v druhom pilieri.

Do konca februára dostane každý sporiteľ spolu s výpisom osobného dôchodkového účtu informáciu o tom, ako predvolená investičná stratégia ovplyvní jeho sporenie na dôchodok. Sporitelia v druhom pilieri sú v tomto procese rozdelení na aktívnych a pasívnych.

Pasívni sporitelia sú tí, ktorí boli v roku 2013 presunutí do garantovaného fondu a dodnes nespravili žiadnu zmenu rozloženia úspor či príspevkov. Mladším pasívnym sporiteľom, čiže narodeným od roku 1969, sa bude do indexových fondov presúvať majetok aj príspevky. Starším  pasívnym sporiteľom, narodeným do roku 1968, budú do indexových fondov smerovať iba nové príspevky.

Ak pasívni sporitelia „neurobia nič“ do konca mája, začne sa automatický presun. Pasívny sporiteľ sa však môže vyviazať z presunov tým, že do konca mája vyjadrí prejav vôle. V tom prípade úspory zostávajú v garantovanom fonde a rovnako aj príspevky.

Aktívni sporiteliasú tí, ktorých aktuálne rozloženie majetku je výsledkom ich rozhodnutia, či už si zmenili fondy, DSS-ku, alebo vstúpili do druhého piliera po 2013. Aktívni sporitelia nie sú súčasťou automatických presunov, ale majú možnosť vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie.

Rozhodnutie vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie oznámia pasívni sporitelia správcovi úspor. Rovnako aktívni sporitelia oznámia rozhodnutie vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie.

V druhom pilieri máme viac ako 562-tisíc mladších a 156-tisíc starších pasívnych sporiteľov,“  približuje aktuálne dáta Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. „Celý proces presunov úspor si vyžaduje náročnú prípravu a starostlivú segmentáciu. Zároveň nám záleží na tom, aby sme komunikovali všetky zmeny konkrétne a zrozumiteľne.“

Presun úspor sa začína v júli 2023 a bude trvať do konca roku 2025. Každá dôchodková správcovská spoločnosť zverejňuje na webovej stránke harmonogram presunu úspor alebo plán zladenia majetku s predvolenou investičnou stratégiou. Proces je dlhodobý a presuny v každej DSS sa môžu líšiť v počte či vo výške presunov.

Od začiatku roka 2023 platia pre sporiteľov, ktorí odchádzajú do dôchodku, individuálne garancie v dlhopisových fondoch. Zrušili sa poplatky za vedenie účtu aj výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch, poplatok za správu je 0,45 percenta ročne a v ďalších rokoch bude klesať. Od mája platí pre tých, ktorí prichádzajú na trh práce, automatický vstup do druhého piliera.

V roku 2022 vstúpilo do druhého piliera viac ako 61-tisíc pracujúcich a rok uzatvoril tento kapitalizačný pilier s počtom 1 760 977 sporiteľov. Výška úspor k 3. 2. 2023 je 12 222 829 774 eur v prospech garantovaných dôchodkových fondov (57 %).

* Zhodnotenie fondov a aktuálny počet sporiteľov: www.adss.sk

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.