Akciové indexy pokračují výše

09.06.2024  /  Martin Lembak

Po měsíční korekci na počátku druhého kvartálu se americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vydaly opět na nová maxima. Do konce května S&P 500 zaznamenalo 24 nových maxim v tomto roce a máme už více jak 300 obchodních dní bez intradenního poklesu 2% nebo více. VIX index implikované volatility, dle opcí na S&P 500 pak vypadá od poloviny 2019 následovně:

To může jistě vyvolávat myšlenky na tak zvaný Minského moment. Negativní postoj Hyman P. Minského (profesora na kalifornské Berkeley a ředitele banky v St. Louis) k podezřele dlouhodobé (uměle vyvolané) stabilitě na trzích a obecně na Wall Streetu vzešel do podvědomí pár let před počátkem propuknutí globální finanční krize. Dle jeho teorie čím delší býčí trhy, tím krutější poklesy následují. Které trhy/ události mohou vyvolat tento Minského moment? V podstatě cokoliv. Jde o to jak se ekonomické subjekty chovají v období zdánlivé stability, kdy mnohdy podstupují nadměrná rizika ve smyslu klasické praxe “krátkodobé paměti”, kterou se investoři vyznačují a v podstatě jsou dále v tomto chování podporováni médii, a tak dále. Jenže u nákup a drž strategií nic neroste konstantně v čase jen nahoru a periody propadů mohou být pro mnohé doslova devastující (poměr průměrného ročního výnosu k drawdownu výrazně nižší než 1, vezměme průměrný roční výnos akciového trhu k posledním propadům trhů v technologické a finanční krizi v posledních letech).

Poslední data růstu zaměstnanosti za minulý měsíc v USA ukázala na stále silnou ekonomiku a zaměstnanost rostla více než se očekávalo, nicméně také mírný růst míry nezaměstnanosti (bere v potaz jen aktivně hledající práci) na 4%. Tak jak americká centrální banka definovala veřejně svůj proces politiky jako „datově závislý“, tak evidentně nemůže nyní přistoupit na nejbližším zasedání ke snížení sazby, aniž by veřejně deklarovala změnu procesu (jinak by šokovala trhy, což je však také ostatně možné). Statistika zaměstnanosti je hodně volatilní a dlouhodobé trendy o počtu otevřených pozic k hledajícím práci ukazuje na návrat k úrovni před pandemií. Růst HDP za druhý kvartál by dle Atlanta Fed modelu měl být kolem 1,9% a inflace graduálně směřuje k 2% cíli (v reálu po úpravě o zpožděná data z trhu realit tam už je). Fed tedy brzy, dle mého názoru, bude muset přistoupit ke snížení Fed funds sazby (podobně jako evropská, kanadská, švýcarská, švédská či další centrální banky). To by mělo tlumit výše zmíněný Minského moment, a naopak vést pravděpodobně k tzv. meltupu a možné podobné situaci konci 90. let.

Zisky firem v S&P 500 indexu v prvním kvartále (98% společností reportovalo) rostly 5,9%, což je nejvíce od 1. čtvrtletí 2022. Během recesí a před nimi má tendence klesat tak zvaná hloubka forward zisků na akcii v indexu, což naopak nyní roste procento firem s 3-měsíčními pozitivními změnami ve forward zisku na akcii v indexu:

Forward valuace P/E je u S&P 500 20,3. Průměr po finanční krizi 2008 byl 21,6. Koncem 90. let klíčová Fed funds sazba byla podobně jako nyní 5,2% a forward P/E bylo v průměru 25. Prezidentský volební rok v USA s sebou přináší zvýšenou volatilitu na trzích. Pokud nijak extrémní, pak jistě velmi příznivé prostředí i pro algoritmické trading strategie (AOS). Tak či onak je dobré být vždy a v každém okamžiku diverzifikován do nekorelovaných aktiv-trhů a strategií (long/short).

Jak jsem zmínil minule, příležitosti existují u small cap indexu, který je historicky výrazně podhodnocen vůči large caps jako S&P 500 či Nasdaq 100. Nicméně rovněž index Dow Jones 30 začal zaostávat. Páteční split akcie Nvidia 10:1 představuje příležitost pro začlenění do Dow indexu, podobě jako to bylo u akcií Apple v 2015 (split byl v 2014). Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních index kontraktů na lna large-cap micro S&P 500 (MES) a micro Dowl 30 (MYM) a jejich poměrový spread na burze v Chicagu, od konce 2020 (SOL Trader, denní data): 

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Titulná foto: Photo by Firmbee.com on Unsplash