Americkí centrálni bankári rozhodli ponechať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Napriek pozitívnemu dezinflačnému vývoju ešte nie sú presvedčení o dosiahnutí svojho cieľa.

01.02.2024  /  XTB

Základným cieľom takmer každej centrálnej banky je cenová stabilita. V nedávnej minulosti sme však pozorovali vysoko inflačné dáta, na ktoré centrálne banky reagujú zvyšovaním úrokových sadzieb, aby dosiahli svoj cieľ. Centrálny bankári pravidelne zasadajú a reagujú na aktuálny vývoj ekonomiky a na vývoj cenovej hladiny. Nebolo tomu inak ani v súčasnosti. V súčasnosti už vidíme sadzby v USA na najvyšších úrovniach od roku 2001 a investori s napätím očakávajú znižovanie úrokových sadzieb.

Americkí centrálni bankári na pravidelnom zasadnutí sa rozhodli ponechať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni v pásme 5,25 – 5,5 %. Napriek pozitívnemu dezinflačnému vývoju však ešte nie sú presvedčení o dosiahnutí svojho cieľa, ktorým je 2 % medziročný rast cenovej hladiny. Nedávne ekonomické dáta taktiež poukazujú, že ekonomika Spojených štátov rastie napriek vysokým úrokovým sadzbám, ktoré majú tlmiaci efekt. Taktiež trh práce v USA je veľmi napätý, čo naďalej potvrdzuje silu americkej ekonomiky a nenaznačuje náznak spomalenia. Taktiež spomína, že plánuje pokračovať v programe znižovaní svojich aktív známom ako kvantitatívne uťahovanie. Na tlačovej konferencii guvernér centrálnej banky taktiež potvrdil, že v prípade, že sa objavia pozitívne dáta tak banka je pripravená znižovať úrokové sadzby. Najbližšie znižovanie je tak predpokladané koncom apríla.

Čo to však znamená pre európsku ekonomiku?

Z histórie vyplýva, že americká centrálna banka bola stále o krok pred centrálnou bankou eurozóny. Znižovanie sadzieb na americkom kontinente znamenalo problémy taktiež aj pre európsky kontinent, ktorý na to častokrát reagoval s miernym oneskorením. Dôvodom však boli problémy v americkej ekonomike, ktoré s oneskorením spôsobili oslabenie globálnej ekonomiky, čo následne znamenalo nutnú podporu v podobe znižovania sadzieb aj v Európe.

V súčasnosti však vidíme opačný scenár, kedy je ekonomika eurozóny v problémoch a naopak americká ekonomika naďalej výrazne rastie. Je to z dôvodu, že šoky v cenách energií boli u nás výraznejšie a naša ekonomika je závislejšia na energeticky náročnejšom priemyselnom sektore. Z tohto dôvodu tento historický sadzobný vzťah v súčasnosti platiť nemusí a ECB má v súčasnosti taktiež aj bližšie ku inflačnému cieľu, čo znamená že ECB by mohla znižovať sadzby o čosi skôr. V súčasnosti predpokladám, že prvé znižovanie sadzieb nastane v júni 2024.

Marek Nemky, analytik XTB

Titulná foto: https://unsplash.com/photos/concrete-building-with-usa-flags-mHdATQY9fIU