Jak na začátku roku, tak po celý rok?

08.01.2022  /  Martin Lembak

Americký akciový index S&P vykročil první obchodní týden do roku 2022 záporně téměř mínus 2% a nejhůře od 2016. Jak jsem psal na konci 2021 :  “Už s ohledem na vysokou úroveň nákupů některých populárních akcií na dluh, kde je poměr hotovosti k marži u brokerů na historických nízkých úrovních, je potřeba být velmi obezřetný“. Zveřejnění minut zasedání centrální banky Fedu z prosince v podstatě nepřineslo nic, co by trh již nepředpovídal, ale i tak posloužilo jako záminka k započetí korekcí především překoupených růstových titulů. V médiích se prezentuje převážně pak započetí zvyšování klíčové sazby (liftoff) již za zhruba dva měsíce jako problém, který povede k poklesům akciových trhů. Historicky pak je korelace mezi utahováním monetární politiky a výkonnosti indexu statisticky málo signifikantní:

Od 70. let, během 8 utahovacích cyklů byla výkonnost trhu stále vždy pozitivní (průměrně 6% ročně), i když v pozdní fázi cyklu bývá pak již často slabší a otěže výkonnosti časem přebírají jiné aktiva jako komodity. Jako rozhodující vytěsňující faktor negativního vlivu rostoucích sazeb pro akcie pak působí růst zisků firem.

Často se hovoří o nejdelším býčím trhu v historii od 2009.Co nás však učí historická data je to, že na to jak dlouho májí trvat dobré nebo špatné období není bohužel opět žádná statisticky významná definice (jak často říkávám – od toho máme algoritmy, aby definovaly, kdy se trend obrací, vstupní a výstupní body, atd.). Navíc po ztracené dekádě akciového trhu 2000 – 2009, má index procentuálně (Total return) co dohánět v komparaci s vývojem po hospodářské krizi 1929:

Je pravdou, že vyšší inflace (pakliže externí vlivy dané pandemií jako poruchy v nabídce neodezní a inflační očekávání na trhu se dostanou and 5%) nepůsobí na trh v příznivě a pro srovnání vývoj S&P 500 byl v periodě 1969 – 1978 (při inflaci tehdy kolem 6,5%) celkově 38%, což implikuje ročně kolem 3% p.a., to jest negativní reálný výnos.

Jak na začátku roku, tak po celý rok? To se alespoň traduje na Wall Streetu. Výsledek jednoho týdne v prvním měsíci v roce je však jako faktor pro vývoj indexu za celý rok korelačně jen kolem 0,25% s koeficientem determinace 6,3% (velmi nízké). Lepší už je to pro leden jako celek, kde je korelace s vývojem pro výkonnost zbytku roku 0,41 s koeficientem determinace 16,8%. Dle dat od 80. let byla výkonnost v prvním měsíci negativní v 39% případů, ale i tak rok zakončil v plusu 63% času. Pozitivní v prvním měsíci pak 61% případů a rok nakonec zakončil v plusu 84% času. To jest i když ne moc statisticky významné, tak pozitivní vývoj v prvním měsíci se zdá má jistý vliv na lepší výkonnost pro zbytek roku.

Uvidíme tedy co nám přinese nakonec první měsíc a 2022, tak či onak je dobré být vždy a v každém okamžiku diverzifikován rovněž v historicky nekorelovaných aktivech a strategiích (long/ short).

Závěrem se pojďme podívat na populární kontrakty na mini S&P 500 (ES) a 10-ti letého amerického vládního dluhopisu (ZN, inverzně k vývoji výnosu do splatnosti) na burze v Chicagu a jejich cenový vývoj plus poměrový spread za poslední roky (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Chcete k tejto téme diskutovať? Diskutujte na našom diskusnom fóre.


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.