Je valuace akciového trhu nadhodnocená?

14.08.2022  /  Martin Lembak

Po lepších než očekávaných inflačních datech v USA (nulový meziměsíční růst indexu spotřebitelských cen a mírnější než očekávaný u jádrové inflace) index S&P 500 pokračuje a je již téměř 20% výše z lokálního minima z konce pololetí tohoto roku. Náklady na přepravu zboží, situace v nabídkovém řetězci se začínají zlepšovat, stejně tak inflační očekávání se zdá otáčejí níže. Přetrvávají však tlaky na náklady práce, které jsou dle mého dány ale popandemickým šokem převisu poptávky po práci. Přes všechnu mediální masáž o recesi ekonomiky (technicky ano, reálně nikoliv) a centrální banka utahující monetární politiku do ní, běží nominální produkt na plné obrátky a úrokové sazby jsou historicky relativně minimální. A ve stále křehkém stavu post finanční krize a rozsáhlých zadlužení ekonomik ve světě je jisté, že likvidita daná QE balíčky nebude jen tak stažena a sazby budou relativně minimální nadále.

Co se týče akciového trhu, ten bedlivě sleduje stávající reportování zisků za druhé čtvrtletí a přes obavy a propad je zaznamenáván růst kolem 6%, i když tažen výrazně energetickým sektorem. Růst zisků za tento rok se bude zřejmě pohybovat kolem 9%. Nic úžasného, nicméně také nenasvědčujícího recesi. Valuace trhu dle jednoduchého P/E je nad 20, což je historicky nadprůměrné. 12-ti měsíční klouzavý průměr od 1926:

Forward 12-ti měsíční P/E je zhruba 17,5 což je mírně nad 10-ti letým průměrem (17). V tuto chvíli tak z tohoto pohledu trh již nezapočítává recesi.

Obvykle je v recesích jednoduchý multiplikátor průměrně kolem 15. Při mírné recesi a poklesu zisků kolem 10% se dostáváme k 205 USD na akcii a při stávajících hodnotách S&P 500 k multiplikátoru nad 20. Teď, byla by taková valuace opodstatněná i za mírné recese?

Jednak je v dnešní době index složen relativně z většího podílu z růstových technologických firem. Dále, úrokové sazby a výnosy do splatnosti na trhu jsou relativně historicky stále nízké a dlouho zůstanou. V neposlední řadě americké firmy více a více profitabilní v poměru k produktu v ekonomice. Dnes 9-11% v komparaci s 5% v 80. letech. Jako příklad z posledních let, firemní zisky se od 2019 zvýšily o 40%, zatímco nominální produkt ekonomiky jen o 15%. Vývoj zisků amerických firem k poměru k nominálnímu produktu:

Tudíž z tohoto pohledu je vyšší multiplikátor než historický opodstatněný. A i při mírné recesi by trh měl platit na jednotku zisku mnohem více než kdysi. Valuace amerického akciového trhu tedy není nadhodnocená, spíše naopak.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních kontraktů na large-cap e-mini S&P 500 (ES) a small-cap e-mini Russell 2000 (RTY) a jejich poměrový spread na burze v Chicagu za posledních 12 měsíců (SOL Trader, denní data):

ba

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.