Recese nebo ekonomický pokles růstu?

17.07.2022  /  Martin Lembak

Jak jsem psal minule dle Atlanta Fed modelu existuje velká šance na meziroční pokles reálného HDP USA za 2. kvartál. To by byl další pokles v řadě a technicky recese (zde podstatné slovo “technicky”). Toto je naprosto klíčové pro investory do rizikových aktiv jako akcie. A navíc za pokračujícího utahovaní monetární politiky centrální bankou (Fed) v ekonomické krizi při boji s vyšší inflací by z krize dokázalo udělat potenciálně super-recesi. I když stávající valuace započítává mírnou recesi jak jsem již uváděl v minulých příspěvcích, určitě ne tu klasickou v pravém slova smyslu. V takovém případě bychom museli počítat s poklesy zisků firem v indexu S&P 500 kolem 25% a případě i více. Při stávající ziskové síle indexu kolem 216 USD na akcii a poklesu o 25% se dostaneme k 162 USD na akcii. To představuje profity zaznamenané v 2019 a hodnotu indexu tehdy kolem 3 200, to by znamenal propad S&P 500 ze současné úrovně o dalších 15%.

Nicméně, ekonomická recese je stanovena nikoliv dle orientační definice uvedené výše, ale v USA oficiálně institucí NBER a definovaná zjednodušeně jako podstatný pokles ekonomické aktivity a trvající déle než pár měsíců. Za situace silného trhu práce (zde však tento obvykle posiluje a i při příchodu recese a je bohužel zpožděný indikátor). Průmyslová produkce, navzdory poruchám v nabídkovém řetězci, se udržuje robustní a PMI index je stále v expanzivním teritoriu. Soukromá spotřeba je rostoucí a historicky nadprůměrná. Slabším článkem je reálný osobní příjem (stagnující po započítání inflace). Je velmi nepravděpodobné, že by NBER vyhlásila recesi.

Problémem je mediální masáž a vytváření negativního sentimentu, což výrazným způsobem ovlivňuje kapitálové trhy. To je na druhé straně příznivé pro centrální banku, která aniž by musela razantně zvyšovat sazby, tak pomocí vlivu redukce bohatství oslabuje agregátní poptávku v ekonomice. Vezmeme-li jako příklad v médiích probíranou inverzi diferenciálu výnosů mezi 10-ti letými a 2-letými dluhopisy, kde v komparaci s klíčovým diferenciálem mezi 10-ti letými a 3-měsíční sazbou, neexistuje statisticky signifikantní linka predikce recese. Jak vidno, rozhodující výnosová křivka (modře) mezi 10-ti letými vládními dluhopisy a 3-měsíční T-Bill sazbou je pozitivní, nikoliv inverzní jako u předchozích recesí:

Podobně, stále malý spread mezi výnosem rizikových dluhopisů firem a výnosem vládních dluhopisů doposud nepoukazuje na recesní vývoj:

Historicky kvalitní prediktory dluhopisového trhu tedy nenaznačují iminentní ekonomickou krizi. Prozatím. Je také nutno si uvědomit, že klíčovým nepřítelem trhu rizikových aktiv jako akcie není zase tak inflace jako spíše deflace (případ ztracených dekád Japonska). Zdravý nominální růst produktu ekonomiky (6-8% v 2022) by měl udržet rostoucí profitabilitu firem minimálně do příštího roku. Rostoucí úrokové náklady mají í vliv na ziskové marže graduálně nikoliv skokově. A otázka je jak hodně Fed může klíčovou sazbu zvyšovat při rozsáhlém vládním zadlužení a hlavně zadlužení zahraničních vlád v USD, kde by potenciální nemožnosti splácení eurobondů vyvolalo globální finanční nákazu a státní bankroty.

Bude tedy velmi zajímavé sledovat výsledky zisků firem za 2. kvartál.

V mé praxi, i když stále tento rok dominují algoritmy obchodující akciové indexy na prodejní straně a komoditní swing long- short systémy, tak se postupně začínají probouzet zpět i algo na nákupní straně u akciových indexů.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních kontraktů na e-mini S&P 500 (ES) a e-mini Russell  2000 (RTY) a jejich poměrový spread na burze v Chicagu za posledních 12 měsíců (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Chcete k tejto téme diskutovať? Diskutujte na našom diskusnom fóre.


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.