Ako podnikať v turbulentných ekonomických časoch?

10.07.2023  /  Allianz Trade

Experti Allianz Trade predpokladajú, že HDP bude globálne rásť len pomaly

  •  HDP porastie v roku 2023 o 2,5 % a v budúcom roku ešte o niečo menej, očakáva sa 2,3 %
  •  Podnikatelia v Európe budú čeliť mnohým problémom, mali by myslieť na zadné vrátka

Recesia, ktorej sa začiatkom tohto roka nevyhli ani niektoré väčšie európske ekonomiky, so sebou prináša mnohé úskalia. Obmedzuje globálny obchod, skresáva už aj tak napäté štátne rozpočty, tlmí mnohé domáce aj zahraničné investície, núti podniky zastavovať výrobu a prepúšťať pracovnú silu. Má citeľné dôsledky na fungovanie každého podnikateľského subjektu, či už firma pôsobí v oblasti stavebníctva, strojárstva, automobilovej výroby, ale aj obchodu a služieb.

Každý jeden menší či väčší podnikateľ vo svojich finančných výkazoch badá, že vstupné náklady, najmä energie, neúmerne stúpajú, no biznis nenapreduje a zisky ani zďaleka nedosahujú stanovené ciele. Dôsledkom toho sú finančné problémy mnohých firiem, stúpa počet neuhradených faktúr a s tým súvisiacich nedobytných pohľadávok; nejeden podnikateľ končí v platobnej neschopnosti, výnimkou nie sú ani konkurzy či vynútená reštrukturalizácia.

Experti Allianz Trade vo svojej najnovšej analýze „Climbing the wall of worries“ predpokladajú slabý globálny ekonomický rast. Hrubý domáci produkt podľa nich v aktuálnom roku celosvetovo stúpne o 2,5 % a v budúcom roku ešte menej, o 2,3 %. V prvom polroku 2023 recesia doľahla aj na ekonomicky vyspelé Nemecko, čoho dôsledky vzhľadom na prepojenosť našich ekonomík, predovšetkým cez automobilový priemysel, pocítia aj slovenské firmy. 

Mäkké pristátie, tlmené oživenie

Spojené štáty americké aj eurozóna smerujú podľa odborníkov z Allianz Trade k mäkkému pristátiu v tomto roku a tlmenému oživeniu v roku 2024. Najmä podnikatelia v Európe budú čeliť perspektíve prísnejšieho financovania na dlhšie obdobie. Väčšina vyspelých ekonomík by sa však už v nasledujúcom roku mohla vyhnúť plnohodnotnej recesii, konštatujú experti Allianz Trade, s tým, že tieto krajiny zostanú v prostredí s nízkym rastom HDP.

Veľká časť ekonomickej odolnosti pochádza z trhu práce, keďže spoločnosti sa snažia udržať si pracovnú silu napriek poklesu ich marží. „No to nemôže trvať dlho, keďže ostatné náklady okrem nákladov na mzdy nemožno donekonečna znižovať,“ poznamenal riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.


Predpoklady rastu HDP (v %)

Najmä ekonomicky slabšie odvetvia bude naďalej sprevádzať veľká neistota a výhľadovo bude skôr prevládať pesimizmus a opatrnosť investorov na mnohých trhoch. Peter Mucina preto odporúča každému, malému aj väčšiemu podnikateľskému subjektu, snažiť sa o posilnenie svojich strategických obchodných vzťahov, ktoré sú v súčasnosti stále napäté. „Dôležité je správne nastaviť dodávateľsko-odberateľské vzťahy, mať vyvážený pomer medzi výrobnými a prevádzkovými nákladmi, stanoviť si primerané maržové ciele a v neposlednom rade myslieť aj na istotu v podobe poistenia pohľadávok, ktoré chráni každý podnikateľský subjekt pred rizikom neuhradených faktúr a nedobytných pohľadávok.“

Viac informácií sa dozviete na webstránke Allianz Trade TU.