Boj mezi býky a medvědy na akciích pokračuje

11.03.2023  /  Martin Lembak

Zatímco v prvním měsíci roku americký akciový index S&P500 zhodnotil o více jak 6%, tak jak se blíží konce 1. kvartálu jsme blízko 0 (0.5% YTD, 2% Total return). Technicky se pohybujeme v pásmu mezi klíčovými klouzavými průměry a dvěma směrodatnými odchylkami od nich (viz. graficky denní data pro populární mini S&P 500 ES na chicagské burze):

Přestože inflační očekávání jsou klesající, jak jsem uváděl minule, a centrální bankou (Fed) preferovaný Core PCE graduálně v sestupném trendu, tak přicházející volatilní data z trhu práce mění rétoriku členů bankovního výboru a analytiků/ médií na téměř každodenní bázi. Před pár dny bylo na burze v Chicagu dle fed funds kontraktů očekáváné zvýšení klíčové fed funds sazby v tomto měsíci o 0,25 procentních bodů, nyní je to z více jak 60% o 0,5 procentních bodů. Což se domnívám bude spíše 0,25 v reálu v souvislosti se situací s SVB bankou viz. níže.

Je dosavadní postupné snižování tempa růstu cen výsledkem zvyšování sazby? Nikoliv. Z velké části se jedná o samovolné oživování nabídkové strany, to jest postupné obnovování pandemií narušených dodavatelsko-odběratelských řetězců, a podobně. Co však super rychlé tempo zvyšování sazby způsobuje okamžitě je růst nákladů firem, hypotečního financování, ochlazení IPOs, private fundraisingu, atd. To znamená, že se můžou objevit problémy potenciálně systematického charakteru jako v tento týden insolvence kalifornské banky Silicon Valley Bank (SVB). Ta v podstatě byla ve středu ještě dobře kapitalizovaná a potřebovala jen 2,5 mld USD pro vyrovnání rozvahy, po poklesu cen dluhopisů v portfoliu po rychlém utahování monetární politiky Fedem. Namísto toho venture capital firmy stimulovaly své klientské start-up firmy k rychlému výběru hotovosti v řádu 42 mld USD, což znamenalo klasickou ukázku tzv. runu na banku. Jelikož se jedná o specifickou regionální banku specializovanou na technologické VC/ startup klientelu není předpoklad rozšíření problému ve smyslu finanční krize 2008, po které velké banky prošly mnoha stres testy a aplikací zvýšené regulace.

Podobně, zvýšené úrokové náklady mají vliv na ziskovost firem, což je patrné na poklesu 12-ti měsíčního klouzavého zisku na akcii u S&P 500 indexu (oranžově, v komparaci s indexem modře):

Pro první a druhý kvartál se očekává meziročně pokles zisků firem v indexu, což technicky znamená ziskovou recesi. Naopak po ukončení zvyšování fed funds sazby Fedem a stabilizaci situace by měly zisky v dalších dvou kvartálech tohoto roku posilovat a celkově být vyšší za celý 2023 v rozmezí 1-4%.

Kdy tedy dojde k projevení se vyšších sazeb na ekonomiku agregátně (která má dle Atlanta Fed modelu růst přes 2% v prvním kvartále 2023)? Historicky obvykle 6-24 měsíců po konci utahovacího cyklu. Mezi polovinou 2004 – polovinou 2006 Fed zvýšil sazbu o 4,25 procentních bodů. Nicméně ekonomika se dostala do recese až na úplném konci 2007. To znamená, pakliže Fed je přesvědčen o potřebě recese k návratu inflace do 2% pásma, tak je spíše extrapolací pravděpodobná až koncem 2024.

Tak či onak je dobré být vždy a v každém okamžiku diverzifikován do nekorelovaných aktiv-trhů a strategií (long/short).

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních index kontraktů na mini S&P 500 a mini Nasdaq 100 a jejich poměrový spread na burze v Chicagu, od poloviny 2021 (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.