Ako spoznať, že býčí trh skončil?

16.05.2018  /  Peter Kubaška

V tomto článku uvedieme ďalší názor na výhľad akciového trhu. Konkrétne prezentujeme názor Marka Hulberta zakladateľa Hulbert Financial Digest, kde sa venuje investičným stratégiám. (viac na: http://hulbertratings.com/)

Podľa jeho názoru býčí trend nie je taký rýchly aby dokázal sabotovať celkovú rally akciového trhu, čo vidí ako dobrú správu. Na druhej strane upozorňuje na opatrnosť. Síce nie až tak extrémne, ale akciové trhy výrazne vzrástli počas predchádzajúcich týždňov. Hulbert upozorňuje práve na tento nárast a vzhľadom na rýchle meniace sa nálady investorov môže tento trend predstavovať nebezpečné extrémy.

Hulbert využíva vlastný tzv. „Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index“ (HNNSI), ktorý vyjadruje priemernú odporúčanú trhovú expozíciu krátkodobých „časovačov trhu“, ktorí sa zameriavajú na akcie spoločností indexu Nasdaq. Zoznam „časovačov trhu“ nie je zverejnený, ale HNSSI sleduje tých „časovačov trhu“, ktorí sú:

a) schopní okamžite komunikovať so svojimi klientmi, ktorí kedykoľvek menia svoju odporúčanú akciovú angažovanosť a

b) ktorých odporúčaná úroveň expozície v prípade býčieho trhu je najmenej o 50 percentuálnych bodov vyššia ako pri medveďom trhu.

HNNSI Hulbert považuje za svoj najcitlivejší barometer akciového trhu. Dôvodom je, že index Nasdaq veľmi rýchlo reaguje na zmeny nálad investorov, a pretože samotní „časovači trhu“ sú schopní rýchlo meniť svoje odporúčania ohľadom expozície.

HNNSI vzrástol minulý týždeň na úroveň 57,6%, potom sa jeho hodnota vrátila späť na úroveň 40,4%. Ako vidíte z nasledujúceho grafu, táto hodnota je výrazne pod extrémnymi úrovňami, ktoré HNNSI vykazoval za posledného  1,5 roka.

Akú vysokú hodnotu HNNSI musí mať, aby signalizoval nadmerný býčí trh? Hulbert tvrdí, že neexistuje čarovné číslo. Upozorňuje však, že HNNSI začiatkom roka dosahoval hodnoty približne na úrovni 88%.  V marci, keď bol index Nasdaq na svojich maximách hodnota HNNSI bola až na úrovni 92%.

Prvý varovný signál je teda v prípade, keď HNNSI dosahuje vysoké hodnoty, ako na príklad v januári alebo v marci. Druhý varovný signál vidí v správaní investorov v čase poklesov. Dobrým znamením je ak sa obchodníci rýchlo zatvoria svoje pozície – ako sa to stalo napríklad vo februári a koncom marca. Toto je jeden z dôvodov, prečo v tom čase boli kontrariáni ochotní  vstupovať do pozícií, kedy využili nepokoj na trhu.