Čo hovoria indikátory recesie o stave US ekonomiky? (1)

07.06.2018  /  Dominik Hajdúch

Mnohí investori sa žiaľ dopúšťajú starej známej chyby – nepripúšťajú si na pozadí stále rastúcich akciových trhov, žeby rastová „rally“ vôbec niekedy skončila. Rýchlo zabúdajú na minulosť a nevyhnutnosť ekonomických cyklov v ekonomike a nepremýšľajú o tom, žeby budúce výnosy mohli byť zásadne iné ako v predchádzajúcich rokoch…

Minulý rok 2017 bol pre americké akciové indexy veľmi prajným. V úvode tohto roka síce výraznejšie zakolísali, ale vyzerá to tak, že sa nateraz stabilizovali (dnes sa napríklad index Nasdaq a Russell2000 dostali na nové „all time highs“). Pre index S&P500 bol minulý rok najlepším od roku 2013, pričom postupne narástli obavy, že by trh mohol byť nadhodnotený a podľa relatívnej sily indexov aj prekúpený (podľa indikátora RSI najviac za posledných 22 rokov). Ako sme už spomenuli, úvod roka dal týmto úvahám nakoniec aj za pravdu. Na pozadí vysokej volatility vtedy vzniklo aj množstvo názorov na to, že vývoj v úvode roka bol signálom dlhodobejšej zmeny a príchodom rozsiahlejšieho a dlhšieho medvedieho trendu.

Avšak je tu rozdiel medzi potenciálne nižšími či dokonca zápornými tohtoročnými výnosmi US akciových indexov a prípadnou ekonomickou recesiou, ktorá je definovaná ako pokles reálneho hrubého domáceho produktu po dva nasledujúce štvrťroky (ekonomický rast bol v priemere 2,5% v prvých 3 štvrťrokoch 2017). Dobrá správa pre investorov teda môže byť, že recesia pravdepodobne nenastane ani v dohľadnej dobe.

Austin Pickle, analytik investičných stratégií Wells Fargo Institute vymenoval 4 ukazovatele recesie, ktoré majú pomôcť pri odhadoch momentu vzniku ekonomickej recesie. “Momentálne sa všetci zhodli na tom, že dáta nesignalizujú ďalšiu U.S. recesiu v dohľadnej dobe“, napísal svojim klientom.

Tieto štyri ukazovatele sú: výnosy akciového trhu, pomer medzi cenou mede a zlata, výnosové krivky dlhopisov a index pre tzv. „vedúce“ (z angl. leading) makro-ekonomické indikátory.

Nárast cien akcií

V nasledujúcom grafe môžeme vidieť ako akcie, merané Dow Jones Industrial Average, môžu byť “vedúcim“ indikátorom pre odhad recesie. Zelené hodnoty vyjadrujú medziročné výnosy, zatiaľ čo šedé stĺpce vyjadrujú periódy recesie.

“Všimnite si ako sa zelená prepadne pod nulu pred, alebo počas všetkých recesií“, napísal Pickle. Taktiež poznamenal, že nie vždy keď sa zelená prepadla pod nulu nastala aj recesia. Údajne hlavne kvôli fluktuácii cien akcií, čo znamená, že existuje aj dosť negatívnych rokov na trhu, ktoré nie sú nasledované ekonomickou recesiou. Podľa neho by sa investori zatiaľ nemali recesie obávať. “Veríme, že súčasná vysoká výnosnosť na akciovom trhu znamená, že ekonomický rast U.S. bude minimálne v krátkodobom horizonte pokračovať.“

Meď vs. zlato

Druhým indikátorom je pomer medzi cenou medi a zlata. Meď je niekedy vnímaná ako komoditný „zástupca“ pre ekonomickú aktivitu, keďže sa využíva v rôznych priemyselných odvetviach. Zatiaľ čo zlato je vnímané skôr ako bezpečná investícia v období ekonomickej neistoty.

“Pomer cien týchto dvoch kovov môže pôsobiť ako systém skorého varovania pre ekonomiku. Ak sa pomer zníži, je možné očakávať spomalenie ekonomiky“, napísal Pickle. Hoci tu existujú rôzne poplašné správy, dnes je pomer ceny mede a zlata v expanzii, keďže sa tento ukazovateľ medziročne zvýšil. Zatiaľ teda neindikuje žiadnu recesiu.