Čo hovoria indikátory recesie o stave US ekonomiky? (2)

15.06.2018  /  Dominik Hajdúch

Austin Pickle, analytik investičných stratégií Wells Fargo Institute poukazuje na 4 ukazovatele recesie, ktoré majú pomôcť pri odhadoch momentu vzniku ekonomickej recesie. Momentálne sa podľa neho všetci zhodujú na tom, že dáta nesignalizujú ďalšiu U.S. recesiu v dohľadnej dobe“. V predchádzajúcom článku sme sa venovali dvom zo štyroch ukazovateľov, ktoré sleduje. Dnes si predstavíme ďalšie 2.

Sploštenie výnosovej krivky

Dlhopisové výnosy sú tretím indikátorom na ktorý sa Wells Fargo Investment Institute pozrelo, pričom je v modernej histórii najdôveryhodnejší podľa Picklových výpočtov.

Tento indikátor naznačuje, že môže hroziť recesia, keď sa výnosová krivka obráti, čo znamená že krátkodobé dlhopisové výnosy sú vyššie ako výnosy dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Zatiaľ čo sa v súčasnosti krivka splošťuje, čo môžeme vidieť ako zmenšujúcu sa červenú plochu v nasledujúcom grafe, krivka však stále zostáva pozitívna.

V súčasnosti 2 ročný U.S. štátny dlhopis má výnos 1,90% a 10 ročný U.S. štátny dlhopis má výnos 2,43%.

“Toto signalizuje, že recesia podľa tohto ukazovateľa v krátkodobom horizonte nehrozí“, napísal Pickle a dodal, že súčasné splošťovanie nie je niečo znepokojujúce. “Toto vyplýva z očakávaní ďalšieho rastu v ekonomickom cykle.  Čiže splošťovanie výnosovej krivky hneď ešte neznamená, že hrozí inverzia výnosovej krivky.“

Conference Board’s Leading Economic Index

Štvrtým indexom analyzovaným Wells Fargo Investment Institute bol vážený priemer 10 indikátorov: the Conference Board’s Leading Economic Index. Tento index klesol pod nulu v siedmych z posledných ôsmych recesií, pričom mal pár „falošných“ signálov. Tento index v súčasnosti stúpa, čo naznačuje, že pravdepodobnosť recesie sa znižuje, nie stúpa.

Samozrejme, aj keď recesia momentálne nehrozí, nikto neočakáva, že by pokojné obchodovanie z roku 2017 trvalo navždy.

V nedávnom dotazníku, vytvoreným Boston Consulting Group, sa až 53% investorov vyjadrilo, že očakávajú recesiu v najbližších dvoch rokoch, zatiaľ čo len 18% očakáva, že nastane o 3 a viac rokov. Analytik Deutsche Bank sa vyjadril, že je tu “zvýšená pravdepodobnosť U.S. ekonomiky vstúpiť do recesie v roku 2020“. Morgan Stanley taktiež pociťuje spomaľujúci sa rast, pričom nedávno napísal, že je zvýšená pravdepodobnosť recesie v roku 2019.

Podľa Wells Fargo Investment Institute ekonomika U.S. vstupuje do vrcholovej fázy ekonomického cyklu, teda do periódy, v ktorej sa umierňuje rast, sprísňujú  podmienky poskytovania úverov a zvyšuje tlak na mzdy. V tejto fáze sa typicky dosiahne vrchol ekonomického cyklu, po ktorom nasleduje pokles.

Stojí za to poznamenať, že pre mnohých ekonómov je recesia definovaná ako významný pokles ekonomickej aktivity naprieč celou ekonomikou, pričom jej nemusia nutne predchádzať dva po sebe nasledujúce štvrťroky poklesu reálneho HDP, zatiaľ čo National Bureau of Economic Research (NBER) to pokladá za najdôležitejší znak.