Akcie vzrástli po posledných tzv. „polčasových voľbách“ v USA. Zopakuje sa opäť tento scenár?

15.11.2018  /  Peter Kubaška

„Polčasové“ voľby v USA sa spravidla konajú po dvoch rokoch od prezidentských volieb a volení sú zástupcovia do amerického kongresu. V súvislosti s akciovým trhom a týmito voľbami Vám prinášame pohľad Simona Maierhofera, ktorý je zakladateľom iSPYETF a vydavateľom Profit Radar Reportu.

V súvislosti s polčasovými voľbami v USA Maierhofser vidí nasledujúce dva vzory:

1)  Z historického hľadiska poklesol akciový trh v priemere o 18% (priemerná strata/prepad indexu S&P 500 za posledných päť cyklov). V roku 2002 bol najväčší prepad vyšší – 34,5%. S výnimkou roku 2002 bol priemerný prepad za posledné štyri cykly na úrovni 14,38%. V roku 2018 bol najväčší prepad indexu S&P 500 viac ako 11%.

2) Historicky nastal relatívne prudký rast na akciových trhoch v čase od polčasových volieb až do roku, kedy sa v USA konajú prezidentské voľby. Priemerný rast indexu S&P 500 za posledných päť cyklov bol na úrovni 36,8%. Nasledujúci graf poukazuje na výnosy indexu S&P 500 v individuálnych volebných cykloch.

Podľa Maierhofsera je pre index S&P 500 štatisticky zriedkavé, keď dosiahne výnos vyšší ako 2% na druhý deň po voľbách (pri oboch voľbách polčasových a aj prezidentských). V prípade aktuálnych volieb index vzrástol o 2,1%. Od roku 1950 vzrástol index S&P 500 o viac ako 2% za deň po voľbách len dvakrát a o viac ako 1% šesťkrát. Autor ďalej uvádza, čo sa stalo v situáciách keď index S&P 500 vzrástol o viac ako 1%:3

• O mesiac neskôr: S&P 500 narástol v 62,5% prípadoch, s priemerným výnosom 1,4%.

• O tri mesiace neskôr: S&P 500 vzrástol v 87,5% prípadoch, s priemerným výnosom 6,2%.

• O šesť mesiacov neskôr: S&P 500 bol v pluse vždy, s priemerným výnosom 9,6%.