Směřovaní kurzu EUR/USD

06.09.2021  /  Martin Lembak

 V roce 2012 jsem na finančních serverech psal ohledně kurzu EUR/USD: „Počátkem dubna jsem se na pravidelném setkání s asset manažery a dalšími kolegy v Chicagu z investičního průmyslu dal do řeči s jedním představitelem velké nejmenované americké banky, který má na starosti mezinárodní finance a zajímal mě jeho postoj k euru. Čekal jsem odpověď, že situace je vážná a budou mít tendenci euro prodávat, avšak jeho předpověď parity 1:1 vůči USD už v relativně krátké době mě zarazila. Přece jenom se evropská měna držela na hodnotě kolem 1,30 – 1,35 EUR/USD po většinu tohoto roku.“ Skutečně do 2015 se kurz k paritě přiblížil. Zásluhu na tom měly dluhové problémy zemí na jihu eurozóny.

Dle teorie parity kupní síly (PPP) by se kurz měl pohybovat kolem 1,30. A často se můžeme setkat při analýzách s růstovými predikcemi ze stávajících hodnot k této úrovní.  Tedy při aplikaci metody nejmenšího odporu, zohlednění PPP a použití faktorů možných pro růst (terminologií kvant tradera v podstatě „fundamentální curve fitting“). Pohlédněme na historický vývoj za více jak 20 let:

Je nutno si uvědomit, že pozitivní strukturální šok břidličné energetické revoluce v USA způsobil změnu v americké obchodní bilanci energetického sektoru z deficitu po dvě dekády do převisu poslední léta a tak parita by měla být spíše o 5-10% níže než výše obecně předpokládaná podle PPP.

Od počátku svého vzniku v 1999 po zhruba 16 let se vývoj měny eurozóny vůči USD odvíjel od relativních stavů vládních rozpočtů a obchodních bilancí. Zatímco na přelomu milénia, měly USA a EU podobný menší deficit v mezinárodním obchodě, tak USA měly převis federálního rozpočtu a země eurozóny mírný deficit. EUR/USD směřovalo dolů na 0,83 v září 2000. Od 2001 po teroristických útocích v Americe se situace začala měnit a federální deficit USA začal narůstat a graduálně dosahovat vyšších hodnot k HDP než v EU. Změna nastala také v mezinárodním obchodě, kde eurozóna začala dosahovat převisů. To do července 2008 znamenalo pohyb EUR/USD až k 1,60. Až do 2016 měly faktory relativních deficitů/ převisů výraznou vypovídací schopnost na vývoj kurzů.

V posledních letech je to však, stejně jako pro vývoj na akciových trzích, převážně faktor monetárních politik centrálních bank a vývoje bankovních úroků a výnosů do splatnosti vládních dluhopisů, které jsou rozhodující a zdá se, že minimálně na několik dalších let dále budou. Pohledem na burzovní futures kontrakty, Eurodolar významnou krátkodobou úrokovou sazbu obchodovanou na chicagské burze CME na dolarová depozita uložená mimo území USA a ekvivalent pro EUR Euribor futures výnosové křivky do konce 2026 je vidět, že trh očekává rychlejší utahování měnové politiky v USA:

Zatímco během následujících let trh očekává, že americký Fed bude postupně směřovat krátkodobou sazbu k 1,5%, tak v případě ECB to bude na euro depozita stále mírně negativní. Podobně má vliv rozsah QE a bilancí Fedu a ECB, kde od pandemie centrální banka výrazně více pouštěla likviditu do systému. Relativní diferenciál bilance Fedu mínus bilance ECB v poměru k HDP tak směruje dolů (tmavá křivka, kurz EUR/USD světlá):

Budou-li převažovat monetární faktory, pak bude mít dolar tendenci posilovat.

V tuto chvíli opční trhy na EUR/USD na chicagské burze poukazují na velmi klidný stav a implikovaná volatilita je 30-denních ATM opcí v intervalu 5-10%, zatímco před rokem 2016 to bývalo v rozmezí 10-15% v průměru (místy i přes 25%). A tak bude zajímavé sledovat, kam se kurz vydá po zvýšení volatility. Závěrem se pojďme podívat na vývoj kurzu populárního kontraktu na EUR/USD na chicagské burze během posledních let (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Chcete k tejto téme diskutovať? Diskutujte na našom diskusnom fóre.


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.