Standardní diverzifikace už nestačí

10.09.2022  /  Martin Lembak

V posledních měsících se zvýšil počet studí, které deklarují konec validity klasického portfolia pro úspěšnou diverzifikaci – 60/40 – to jest 60% akcií a 40% dluhopisů. Od 1982 do konce 2021 tento 60/40 mix zhodnotil průměrně ročně na americkém trhu 10,8% v komparaci s S&P 500 12,2%, nicméně o třetinu menší volatilitou. Avšak i v této časové periodě existují výrazné rozdíly výnosů. To je patrné na rozlišení mezi ztracenou dekádou 2000-2009 a poslední dekádou 2011-2021, zvláště v reálné vyjádření, po započítání inflace (světle modře):

Taktéž, pohlédneme-li na nejhorší roky pro S&P 500 index samotný a 60/40 portfolio mix v historii, pak je vidět, že propady portfolia byly méně dramatické:

Vezmeme-li situaci tento rok, kdy je doposud akciový trh v mínusu a historický by se očekávalo, že dluhopisy “utlumí” tento propad, tak opak je pravdou a ceny bondů také klesají a 60/40 portfolio je více v mínusu:

Je nutné si uvědomit, že finanční trhy jsou oproti jiným oborům extrémně dynamické prostředí a vliv makro faktorů má měnící se charakter a není žádná garance, že jejich síla se bude vracet k historickým průměrům a podobně.

Očekávaný výnos jednotlivých aktiv je funkcí tak zvaných rizikových prémií jednotlivých makro faktorů a tyto jsou u klasických aktiv v základu stejné. To znamená, vývoj úrokových sazeb a inflace má často stejný vliv jak na akcie, tak dluhopisy:

Vyšší hladiny inflace a růst úrokových sazeb a výnosů do splatnosti dluhopisů je často negativní pro ceny obou výše zmíněných aktiv. Co víc, vezmeme-li na příkladu akciových trhů, síla makro faktorů se, dle studií, zvyšuje a závislost volatility akciových výnosů na změnách odhadů hospodářského růstu, vývoje inflace a cenových změn na komoditních trzích je dnes kolem 30%. To je velký skok ve vlivu těchto faktorů od 90. let, kde to bylo kolem 12%!

V tomto smyslu hovoříme ve finančním průmyslu o takzvané tržní betě, která se zdá se od finanční krize 2008 velmi zvyšuje a je tak mnohem složitější skládat portfolio z individuálních akcií a dalších klasických aktiv jako dluhopisy a reality pro úspěšnou diverzifikaci. Ostatně již v 2012 o tomto fenoménu psala ve smyslu amerických a mezinárodních akcií pobočka Fedu v Dallasu: Economic Letter, Feb. 2012 – Dallas Fed

Proto se v posledních letech zvyšuje popularita alternativních aktiv a long/short strategií na více nekorelovaných trzích, které poskytují další nástroj, jak zabezpečit lepší poměr výnosu k riziku a zajistit úspěšnou diverzifikaci portfolia.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj cen populárních kontraktů na mini S&P 500 (ES) a 10-ti letých amerických vládních dluhopisů (ZN) a jejich poměrový spread na burze v Chicagu za posledních 12 měsíců (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.