Čo očakávať na akciových trhoch v roku 2022

31.12.2021  /  Jozef Blanda

Rok 2021 sa na globálnych finančných trhoch nadviazal na rastúci trend z konca roka 2020 a niesol sa aj napriek Covidu 19 v znamení rastu cien aktív, kedy si najmä akcioví investori prišli na značné zhodnotenie v rádoch desiatok percent. Väčšina veľkých svetových firiem sa dokázala úspešne vysporiadať s nástrahami pandémie a zaznamenávala vysoké zisky, čo vyústilo k spomínaným nárastom cien ich akcií. Výrazným spôsobom k tomu prispeli aj opatrenia amerického FED-u a európskej ECB , ktoré pomohli stimulovať rast ekonomiky dodávaním likvidity na trh a obyvateľom s nízkymi úrokovými sadzbami. Ziskovosti firiem tiež pomohol zvýšený dopyt po ich produktoch zo strany samotných spotrebiteľov, ktorí vo zvýšenej miere míňali úspory z odloženej spotreby, ktorú nemohli realizovať v priebehu roka 2020 kvôli obmedzeniam spôsobenými pandémiou.   

Rok 2021 na akciových trhoch v číslach.

Globály akciový trh reprezentovaný indexom MSCI World dosiahol výnos viac ako 22 %. Z regionálneho pohľadu sa najviac darilo akciám vyspelých rozvinutých krajín, kde dominuje, ako už tradične v posledných rokoch, hlavne USA, kde akcie zaznamenali nárast o viac ako 27 %. Za nimi nasledujú európske akcie s výnosom viac ako 19 %.

Rozvinuté trhy (Developed Markets)Zhodnotenie
BlackRock iShares MSCI World ETF+ 22,1 % p.a.
BlackRock iShares S&P 500 ETF+ 27,9 % p.a.
BlackRock iShares iShares Euro Stoxx 50 ETF+ 19,3 % p.a.

(Zdroj iShares.com, 2021)

Rozvojové trhy za tými rozvinutými v roku 2021 zaostávali. Globálny akciový index rozvojových trhov zaznamenal výnos 4,33 %. O niečo horšie dopadli akcie rozvojových krajín v Ázii s výnosom len 0,82 %. Najhoršie dopadli akcie čínskych firiem, ktoré dokonca skončili v záporných číslach a zaznamenali značnú stratu o viac ako 17 %. Hlavným dôvodom bola najmä politika vládnej strany v Číne, ktorá v poslednom období nebola priaznivá voči tamojším firmám, ktoré boli nútené obmedziť zahraničné investície. Vývoju akcií v Číne a v ostatných Ázijských krajinách nepomohla ani chaotická situácia ohľadom najväčšieho čínskeho developera Evergrande, ktorý má problémy s úhradou svojich záväzkov.

Rozvojové trhy (Emerging market)Zhodnotenie
BlackRock iShares MSCI Emerging Markets ETF+4,3 p.a.
BlackRock iShares Emerging Markets Asia ETF+0,8 p.a.
BlackRock iShares MSCI China UCITS ETF-17,2 p.a.

(Zdroj iShares.com, 2021)

Hlavnou témou sa stala inflácia

Následky kvantitatívneho uvoľňovania a fiškálnej politiky, ktorými sa centrálne banky snažili vysporiadať s následkami pandémie na seba nenechali dlho čakať. Zvýšený objem peňazí v obehu vyústil do rastúcej inflácie hlavne v Európe a v USA. Inflácia v krajinách EÚ medziročne vzrástla v priemere na 4,9% (Eurostat) a v USA na 6,8 % (Americký štatistický úrad). Na Slovensku sme to pocítili hlavne na cenách pohonných hmôt, nehnuteľností a ďalších tovarov.

Čo prinesie rok 2022?

Od roku 2009 doteraz sa akcioví investori mohli tešiť z vysokých výnosov na prakticky všetkých akciových indexoch, najmä tých amerických. Akcie však nemôžu rásť podobným tempom donekonečna. Rok 2022 by z pohľadu viacerých indikátorov a finančných inštitúcií mal priniesť útlm výnosov na akciových trhoch. Odhady budúcich očakávaných výnosov na jednotlivých akciových trhoch na najbližších 5 až 15 rokov od spoločnosti BlackRock zobrazuje tabuľka nižšie.

Očakáva sa, že výnosy akcií amerických firiem poklesnú a budú zaostávať za ich výkonnosťou v minulosti. V najbližších rokoch by sa najviac malo dariť akciám na rozvíjajúcich sa trhoch (emerging markets), ktoré za posledný rok zaostávali, no ich nízke ocenenie vytvára predpoklad budúceho vyššieho zhodnotenia. Dobré obdobie by mali zaznamenať aj európske akcie, ktorým by sa malo dariť lepšie ako tým americkým, čo nebolo zvykom.

Čo sa týka inflácie, spoločnosť Bloomberg predikuje priemernú úroveň inflácie v roku 2022 v EÚ na úrovni 2,2 % a v USA na úrovni 3,8 %. Ďalším dôležitým ukazovateľom, ktorý do značnej miery ovplyvní vývoj akciových trhov v roku 2022 budú úrokové sadzby. Európska centrálna banka avizuje, že neplánuje zvyšovanie úrokových sadzieb v Eurozóne, tie by tak mali zostať na súčasných minimách. Naproti tomu, americký FED signalizuje mierne zvyšovanie úrokových sadzieb v roku 2022 a to v 3 fázach. V konečnom dôsledku sa podľa odhadov Trading Economics mohli zvýšiť úrokové sadzby v USA zo súčasných 0,25 % na 1,0 %.

Rozhodujúci vplyv na vývoj akciových trhov bude mať aj situácia ohľadom boja s pandémiou. Je predpoklad, že nárast zaočkovanosti svetovej populácie v roku 2022 obmedzí šírenie pandémie, čo umožní väčšie otvorenie jednotlivých ekonomík a následný priaznivý vývoj na akciových trhoch.

Ako investovať v roku 2022

Z pohľadu dlhodobého investovania sa v roku 2022 pre investorov nič podstatné nemení. Či už sporíte sebe alebo máte sporenie pre deti, dostatočne diverzifikované portfólio kvalitných firiem vybraných jednotlivo alebo prostredníctvom ETF fondov a dodržiavanie zvolenej investičnej stratégie zostáva receptom na úspech.

V roku 2022 by mali investori pamätať viac ako obvykle na:

  • úlohu akcií v portfóliu, ktoré aj vzhľadom na zvýšenú infláciu vedia ochrániť a zhodnotiť investovaný kapitál
  • pravidelné investovanie, ktorým si priemerujú nákupnú cenu
  • dodržiavanie stanoveného investičného horizontu a plánu
  • vyčlenenie si časti hotovosti, ktorú môžu investovať pri poklese trhov, kedy nakupujú so zľavou.

Jozef Bľanda, Financie v pohode


Chcete k tejto téme diskutovať? Pýtajte sa a diskutujte na našom diskusnom fóre.