Doba praje dlhopisom

06.10.2023  /  Saxo Bank

Vzhľadom na súčasné výnosy sa dlhopisy stali atraktívnou investíciou s ďalšími výhodami vrátane nižšieho rizika oproti akciám, zvýšenej diverzifikácie a stabilného toku príjmov, ktoré neovplyvňujú ekonomické zmeny.

Dlhopisy dlho neboli cieľom investorov. V období nízkych úrokových sadzieb dosahovali veľmi nízke výnosy. Toto sa však za posledné dva roky dramaticky zmenilo. Výnos z 10-ročných nemeckých dlhopisov sa vyšplhal z negatívnych hodnôt v októbri 2021 na súčasných 2,6 %. V USA 10-ročný výnos posilnil z 1,5 % na 4,3 %. Pri pohľade na kratšie splatnosti sú zmeny ešte markantnejšie: výnos 2-ročných amerických dlhopisov stúpol z 0,5 % na 5 % za dva roky. V Nemecku sa im podarilo dostať sa z – 0,5 % na 3 %. „V dôsledku vyšších úrokových sadzieb pod taktovkou FEDu  a Európskej centrálnej banky (ECB) sa zmenilo úrokové prostredie. Z nízko výnosovej triedy aktív sa tak dlhopisy zmenili na zaujímavú investičnú príležitosť vzhľadom na súčasné efektívne výnosy,“ hodnotí situáciu vo svojom výhľade na štvrtý štvrťrok Peter Siks, odborník Saxo Bank.

Graf: Výnosy 10-ročných dlhopisov: zelená – USA vysoký výnos 8,5 %             

oranžová- EUR Vysoký výnos 8,3 %

modrá – americký agregát 5,1 %                                                                                

sivá – EUR agregát 3,8 %

Počas rastu úrokových sadzieb držitelia dlhopisov utrpeli, pretože hodnota ich dlhopisov výrazne klesla. „Rok 2022 bol pre držiteľov dlhopisov jedným z najnegatívnejších. Ani rok 2023 nebol úspešný. Celková návratnosť osciluje okolo 1-2%. Existujú však výnimky: dlhopisy s vysokým výnosom fungovali celkom dobre, ich výkonnosť sa v USA tento rok pohybovala okolo 6 % – 7 %,“  hovorí P. Siks.

Vývoj úrokových sadzieb ECB a FEDu

Dodáva, že Saxo Bank verí, že gro zvyšovania úrokových sadzieb už máme za sebou, obzvlášť v USA. V dôsledku toho existuje len obmedzené riziko pre pokles cien dlhopisov, vďaka čomu sú súčasné výnosy atraktívne. A v scenári, keď sa rastúca úroková sadzba preklopí do klesajúcej úrokovej sadzby, sa držba dlhopisov vypláca.

Výhody dlhopisov v portfóliu

Pridanie dlhopisov do portfólia má pre investorov hneď niekoľko výhod.

Diverzifikácia: Dlhopisy majú tendenciu fungovať inak ako akcie, takže pridanie dlhopisov do portfólia môže pomôcť znížiť celkovú volatilitu a riziko investovania. Dlhopisy môžu poskytnúť stabilitu, keď ceny akcií klesajú.

Príjem: Dlhopisy poskytujú pravidelné úrokové výnosy, ktoré môžu investorom slúžiť ako zdroj príjmu. Tento príjem môžu použiť na financovanie životných nákladov alebo ho reinvestovať. To je zaujímavé najmä pre ľudí na dôchodku.

Stabilita: Väčšina dlhopisov majú fixný kupón, takže poskytujú stály príjem, na ktorý ekonomické zmeny nemajú vplyv. To je v kontraste s akciovými dividendami, ktoré môžu výraznejšie kolísať.

Nižšie riziko: Dlhopisy sú vo všeobecnosti menej rizikové ako akcie, najmä kvalitné štátne dlhopisy, ktoré majú minimálne riziko nesplatenia. Dlhopisy tak môžu pomôcť kompenzovať vyššie riziko akcií.

Zachovanie istiny: Držba dlhopisov do ich splatnosti umožňuje investorom získať späť úvodnú investíciu. To poskytuje bezpečnostnú sieť proti prípadným stratám z akcií.

Peter Siks, analytik akadémie Saxo Bank