Dobré zprávy nyní negativní pro trhy

08.10.2023  /  Martin Lembak

Zní to paradoxně, ale v posledních týdnech jsme mohli zaznamenat poklesy jak na akciových, tak dluhopisových trzích. Americký ISM průmyslový index se minulý měsíc zvedl zpět blíže k neutrální úrovni (50) na 49 z 47,8. Exportní data s Asie se rovněž zlepšila. Inflační očekávání mají klesající tendenci a 1-3 letá směřují k 3%. Ostatně Citi index ekonomických překvapení a akciový S&P 500 mají nyní negativní korelaci:

Americký akciový index jistě zaznamenává slabší výkonnost danou sezónními vlivy a korekcí k 200-dennímu klouzavému průměru. Problémem je nejistota ohledně úrokových sazeb do budoucna, kdy centrální banka (Fed) naposledy naznačila vyšší na delší dobu. To spustilo pokračování downtrendu u vládních dluhopisů s delší splatností (růst výnosu do splatnosti) a efektivně růst rizikové prémie (nevysvětlitelné očekávaní inflace a krátkodobých sazeb). Výnos 10-ti letého T-Notes začal rok s výnosem do splatnosti 3,79% a nyní se již pohybuje na 4,8%.

Vyšší sazby jsou jistě nepříjemné v ekonomice v kontextu vyšší ceny půjček a úvěrů. Výhodou americké ekonomiky je mnohem nižší úroková citlivost než v minulosti. Taktéž, jak jsem psal minule: „Výhodou zůstává, že existuje často dlouhá doba než se zafixované sazby zvýší. Pro komerční a industriální půjčky se jedná v průměru o 749 dní (cca 2 roky}. Lepší je délka fixace u rezidenčních hypoték 15-30 let a 92% fixovány. Také federální dluh má průměrně splatnost 7 let. To jest systematicky se zvýšení úrokových sazeb může projevit až za rok i déle a do té doby může Fed přistoupit ke snižování klíčové sazby.“

Na konferenci Managed Funds Association varoval zakladatel hedge fondu Bridgewater Associates Ray Dalio, že dojde k dluhové krizi. Nedomnívám se, že veřejné prohlášení Dalia obvykle mají v reálu moc investiční hodnotu, nicméně zde se domnívám má jistě do značné míry pravdu. Během posledních 12 měsíců se jen federální deficit zdvojnásobil na 2 bilióny USD. Obvykle k deficitům má docházet v krizích, kdy se zvyšují fiskální stimuly (výdaje) a klesající produkt ekonomiky snižuje výběr daní. Nyní však inflace způsobila zvýšení sociálních dávek a zvyšování sazeb centrální bankou zvedl úrokové náklady financování dluhu. Podle Congressional Budget Office (CBO) během následujících 30 let překonají čisté úrokoví náklady (na grafu červeně) svou velikostí všechny další položky výdajů z rozpočtu:

V reakci na rostoucí dluh, v pozadí pokračující redukcí bilance Fedu (QT) a slabší poptávku danou nejistotou sazeb do budoucna klesá cena (roste výnos do splatnosti) dluhopisů pro nalezení nabídkově-poptávkové rovnováhy. Klíčové budou další data ohledně vývoje inflace a při pozitivním vývoji by centrální banka měla definovat již zcela jasně konec cyklu zvyšování sazby a připravenost snižovat sazbu pro uspokojení svého druhého mandátu stimulace zaměstnanosti. Ideální je pak situace při zachování stále pozitivního reálného růstu ekonomiky (pro dostatečné daňové příjmy) a mírně vyšší inflace nad inflačním cílem pro odinflování dluhu. Dobré zprávy pak opět začnou být pro trhy pozitivní.

Závěrem se pojďme podívat na populární kontrakty na mini S&P 500 index (ES) a micro 10-ti letý výnos vládního dluhopisu na burze v Chicagu od počátku 2022  a jejich poměrový spread (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.