Akcie s vyššími výnosmi

20.11.2017  /  Juraj Kišák

Spoločnosť Barron’s priniesla v týchto dňoch ďalší zo svojich reportov, ktorý prináša tipy pre investorov, ktorí hľadajú vyššie výnosy. Vzhľadom na očakávané vyššie výnosy sa zameriava skôr na menšie spoločnosti, ktoré so sebou nesú aj vyššiu dávku rizika.

 

 

Sú v ňom zahrnuté akcie on-line distribútora protilátok používaných na výskum Abcam (ABC.UK); softvérová spoločnosť na spracovanie miezd Ultimate Software Group (ULTI); marketingová a developerská spoločnosť LGI Homes Inc. (LGIH); dodávateľ bytovej výstavby Installed Building Products Inc. (IBP) ako aj predajca pracovných odevov a rovnošiat Superior Uniform Group Inc. (SGC),

 

 

Micro-cap akcie  predstavujú zväčša objem od 50 do 300 miliónov dolárov a majú tendenciu byť vysoko volatilné a riskantné, čiastočne preto, že trhy s ich akciami nedisponujú likviditou a čiastočne preto, že príjmy a výnosy týchto spoločností môžu byť citlivejšie na zmeny obchodných a ekonomických podmienok týchto spoločností.

 

 

V prípade záujmu o investíciu do tohto druhu spoločností je pre investora nutné zhodnotiť obchodnú kvalitu, kvalitu riadenia a príležitosti na trhu, ako aj konzistentnosť rastu tržieb, hrubých marží, prevádzkových marží a voľného peňažného toku. Ak si však investori netrúfajú priamo analyzovať a vyhodnocovať jednotlivé spoločnosti, je možné využiť fondy, ktoré sú zamerané na tento druh investícií. Jedným z nich je tiež Wasatch Micro Cap Fund. Tento fond kupuje len akcie spoločností, ktorých manažment sa nachádza v najvyššom kvartile svojho systému hodnotenia a a zároveň majú tendenciu rásť. Top 10 spoločností v rámci fondu predstavujú LGI Homes, Health Equity, Installed Building Products,  V-Mart Retail, Freshpet, Ensign Group, Envestnet, Trex, Exact Sciences. Jednotlivé spoločnosti vykazujú zaujímavý rast počas tohto roka, čím vlastne potvrdzujú správnosť analýzy a výberu titulov vo fonde.

 

 

Ak teda má investor záujem zhodnotiť svoje investície významnejšie a je ochotný akceptovať vyššiu mieru rizika, núka sa mu možnosť či už individuálneho titulu alebo fondu, ktorý je zameraný na mico-cap spoločnosti. Pri tejto investícií je však potrebné dôsledne zvážiť všetky fundamenty a citlivo a správne posúdiť správnosť takejto investície.

 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk